X

Chromebooks voor alle nieuwe leerlingen

"Omdat iedere leerling ruimte én kans moet krijgen zich te ontwikkelen."

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. Dat hebben we zeker de afgelopen tijd ervaren, waarin we veel afstandsonderwijs hebben geboden. Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedere leerling de ruimte én de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen daar staan we voor.Daarom krijgt iedere nieuwe leerling die zich aanmeldt gratis een nieuwe Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven bij te dragen zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud van het Chromebook. Dit betekent rond de € 2,50 per maand voor een standaard Chromebook.

Meer informatie
20200921 Het Stedelijk Innova 0541 2
i
Chromebooks voor alle nieuwe leerlingen Lees meer
X

Aanmelden

Aanmelden
Hebben jullie de keuze gemaakt en wil je je aanmelden voor één van de scholen van Het Stedelijk Lyceum? Lever dan je aanmeldingsformulier van Het Stedelijk Lyceum in op jouw basisschool. Heeft jouw school geen aanmeldingsformulier van Het Stedelijk Lyceum, download hem dan hier. Wil je meer weten over onze plaatsingsprocedure? Klik hier dan hier.

Vragen
Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Stef Heurman. Hij is POVO-coördinator en in die functie heeft hij ook veel contact met basisscholen. Hij probeert de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen en wil daarom ook graag met jullie meedenken. Je kunt hem bereiken via sheurman@hetstedelijk.nl

Speciaal onderwijs
Zit je op een school voor speciaal onderwijs en wil je weten welke locatie geschikt is voor jouw zoon of dochter? Neem dan contact ook gerust contact op met Stef Heurman. Zijn contactgegevens vind je hierboven. Hij wijst je graag de weg!

Welkom afbeelding
i