X

Chromebooks voor alle nieuwe leerlingen

"Omdat iedere leerling ruimte én kans moet krijgen zich te ontwikkelen."

Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken in ons onderwijs. Dat hebben we zeker de afgelopen tijd ervaren, waarin we veel afstandsonderwijs hebben geboden. Het Stedelijk Lyceum vindt het belangrijk dat iedere leerling de ruimte én de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Gelijke kansen voor iedereen daar staan we voor.Daarom krijgt iedere nieuwe leerling die zich aanmeldt gratis een nieuwe Chromebook ter beschikking. Het enige dat ouders hoeven bij te dragen zijn de kosten voor de verzekering en het onderhoud van het Chromebook. Dit betekent rond de € 2,50 per maand voor een standaard Chromebook.

Meer informatie
20200921 Het Stedelijk Innova 0541 2
i
Chromebooks voor alle nieuwe leerlingen Lees meer
X

Locaties

Klik op één van de locaties voor meer informatie.

map
Vakschool Het Diekman Praktijkonderwijs - schakelklassen
Het Stedelijk Vakcollege vmbo-B - vmbo-K
Innova Mavo - Onderbouw Havo
De Stedelijke Mavo Mavo - Onderbouw Havo
College Zuid Mavo - Havo - Vwo - TTO
Kottenpark Havo - Atheneum - Gymnasium
ISK
Tienercollege Florès een school voor 10-14 jarigen
i